Apreta intro per cercar
93 555 12 34

La sequera obliga a activar la fase de preemergència

Imprimir correu electrònic

emergència sequeraDes d’ahir, 29 de novembre, la major part de Catalunya es troba oficialment en situació de preemergència per sequera. L’endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat, els 202 municipis que s’abasteixen de la conca Ter-Llobregat, on viuen prop de 6 milions d’habitants, tenen el consum d’aigua limitat a 210 litres d’aigua per persona i dia.

El consum diari d’aigua per habitant inclou tant la que es gasta a casa (cuina, bany, higiene, neteja o jardí), com la que es consumeix a la feina, l’escola o el gimnàs.

Escenaris de consum

Per a cada fase del Pla Especial de Sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estableix un topall de consum. Fins arribar a la situació actual, Catalunya ha passat per dues fases prèvies de restriccions:

- Escenari d’alerta, des del 25 de novembre de 2022: amb les reserves d'aigua en un 40%, s’estableix una dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

- Escenari d’excepcionalitat, des del 2 de març de 2023: amb el nivell dels embassaments al 25%, s’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

L’entrada en preemergència representa una punt intermedi entre la fase anterior d’excepcionalitat i la fase d’emergència. Aquest quart escenari s’activarà si les reserves d’aigua davallen al 16%. Aleshores es fixaria un llindar de 200 litres per habitant. Aquesta quantitat podria baixar fins a 160 en cas d’emergència extrema.

Actualment, els pantans de les conques internes de Catalunya es troben al 18% de la seva capacitat.

Condicions de reg

La nova resolució de l'ACA prorroga les mesures que ja es van aprovar el 2 de març:

- Jardins i zones verdes: S’estableix la prohibició del reg de zones verdes públiques i jardins privats, en especial de gespa. En aquest sentit, només es permet el reg gota a gota o amb regadores per mantenir viu l’arbrat, en les hores de menor insolació (de 20 a 8h). També es permet el reg amb aigua de pluja recollida de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

- Neteja de carrers: Es prohibeix netejar els carrers i la via pública amb aigua potable.

- Piscines: És totalment prohibit d’omplir piscines i únicament s’admet el reompliment parcial de les que disposin d’un sistema de recirculació d'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.

- Neteja de vehicles: Fora dels túnels de rentat i establiments especialitzats, no es permet rentar cotxes a particulars amb mànega d’aigua. Només es possible netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Ara, a més a més, es limita a 200 metres cúbics mensuals per hectàrea el reg de camps d’esports federats.

Amenaça de sancions

Des de finals de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) supervisa la despesa hídrica de cada municipi a través de les dades facilitades mensualment per les companyies concessionàries dels serveis municipals d’abastament.

Els municipis que sobrepassin els topalls màxims s’exposen a ser sancionats. Dels 202 municipis que han entrat en fase de preemergència, només 95 estan complint el llindar de 210 litres d’aigua per persona i dia. Teià n’és un. Dels 282 litres diaris per càpita que es consumien el novembre de 2022 es va passar a 250 el gener de 2023. Durant els cinc primers mesos d’aquest any, el consum va oscil·lar entre els 191 i els 199 litres diaris. Des de l’Ajuntament s’atribueix l’estalvi domèstic a la conscienciació ciutadana i a les actuacions de la concessionària per millorar la xarxa de distribució. En conjunt, els teianencs i teianenques han reduït el volum d’aigua que consumeixen un 20% en el darrer any. En termes absoluts, el consum mensual ha passat de 52.000 metres cúbics mensuals l’hivern de 2022 a 41.000 aquesta tardor.

Presa de consciència

Tanmateix, el consum ha tornat a pujar lleugerament, amb una mitjana de 217 litres per habitant i dia de juny a octubre. Per això, des de les administracions es fa una crida a la ciutadania per economitzar un recurs que cada cop serà més escàs. A nivell global, el nombre i durada de les sequeres ha crescut un 30% des de l’any 2000 respecte de les dues dècades anteriors, d’acord amb l’informe Droughts in numbers 2022 elaborat per l'ONU. A casa nostra, els autors del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya apunten que les precipitacions i la disponibilitat d’aigua disminuiran un 20% en els propers anys. Segons els seus autors, aquestes projeccions obliguen a posar en marxa "processos d’adaptació" que "s’hauran de basar en el control i en la reducció de la demanda" per incidir "en la millora de l’eficiència tant en la distribució dels recursos com en l’ús, sempre amb la doble finalitat de garantir l’abastament i els usos i els serveis ecosistèmics".

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat